Liikenne- ja liikkuvuustutkimukset

Palvelumme

Liikenne- ja liikkuvuustutkimukset

DGEssä haluamme edistää yhteiskuntaa, joka on vähemmän riippuvainen autoista ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista liikennemuodoista, analysoimalla logistiikkaa ja tekemällä liikkuvuustutkimuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Vuonna 2021 liikenteen ja kuljetusten osuus Suomen CO2-päästöistä oli noin 20 prosenttia. Ilmastovaikutuksen lisäksi nykyiset liikennemuodot aiheuttavat monia muita ongelmia, kuten ilmansaasteita, melua, liikenneonnettomuuksia, luonnonvarojen ehtymistä ja vaikutuksia ihmisten terveyteen. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa ilmansaasteet – erityisesti pienhiukkaset – on todettu merkittävämmäksi kuolinsyyksi kuin aiemmin on ajateltu. Ihmisen aiheuttamat ilmansaasteet aiheuttavat maailmanlaajuisesti noin 5,5 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa, ja moottoriajoneuvojen päästöt ovat yksi tärkeimmistä pienhiukkaspäästöjen aiheuttajista – erityisesti Euroopan kaupungeissa, joissa muiden saastelähteiden vaikutukset ovat vähentyneet.

Pohjois-Euroopassa ja Suomessa tilanne on ilmansaasteiden osalta paljon parempi kuin monissa muissa osissa maailmaa. Paikallisesti vaikutukset voivat olla kuitenkin merkittäviäkin, erityisesti liikenteen solmukohdissa. 

Uskomme, että ihmisten ja tavaroiden liikkuminen voi olla sekä nykyistä tarkoituksenmukaisempaa että kestävämpää, jos suunnittelu tehdään oikein. DGE on toteuttanut liikkumistutkimuksia ja laatinut liikkumissuunnitelmia sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Ota yhteyttä:

Heikki Kalle

+372 502 5563
heikki.kalle@dge-group.eu

Udvalgte referencer