Tuulivoima

Palvelumme

Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Mistä aloittaa?

Tuulivoimahankkeisiin liittyvä selvitystyö vaatii tarkkuutta. Tekniset, lainsäädännölliset ja taloudelliset näkökulmat voivat kietoutua monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, jonka hahmottaminen vaatii ulkopuolista tarkastelijaa. DGE Finlandissa olemme tottuneet purkamaan laajat kokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi osiksi, ja olemmekin saaneet erinomaista palautetta asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme tuotetun tiedon helppotulkintaisuudesta.

Ympäristövalvonta

Suomessa ei ole harvinaista törmätä hankkeisiin, joiden ympäristövaikutusten arvioinnit ovat vanhentuneita tai puutteellisia, sillä lupaprosessit ovat erityisesti aiemmin olleet yleisesti varsin aikaa vieviä. Vaikka päivitetyt luontoselvitykset tai muut YVA:n päivitykset eivät olisikaan viranomaisten määräämiä, tärkeiden osa-alueiden laiminlyönti voi aiheuttaa merkittäviä viivästysriskejä ja taloudellisia riskejä hankkeelle. Korostamme kattavien ja ajan tasalla olevien ympäristöarviointien tärkeyttä, jotta hankkeet eivät myöhästyisi tarpeettomien riskien takia.

Hankekohtainen konsultointi

Palvelumme ovat monipuolisia: asiantuntemuksemme auditoinnissa mahdollistaa tuulivoimahankkeiden arvioinnin niiden koko elinkaaren ajalta – suunnittelusta ja rakentamisesta aina käyttöön ja elinkaaren loppuun saakka. Tarjoamme perusteellisia arvioita, jotka kattavat lupamenettelyn, suunnittelun ja hyväksynnät, maankäytön ja kiinteistöoikeuden, verkkoyhteensopivuuden ja BoP-arvioinnit. Oikeustieteellisen osaamisemme ansiosta osaamme ohjata myös hankkeisiin liittyvissä lakiteknisissä ongelmakohdissa.

Tuulivoimapalvelumme kattavat muun muassa:

Udvalgte referencer