Kestävä kehitys ja ESG

Palvelualueet

Kestävä kehitys ja ESG

Tavoitteena elinkelpoinen ja kestävä tulevaisuus

2000-luvun aikana on käynyt yhä selvemmäksi, että aiheuttamamme vaikutukset ympäristöt aiheuttavat välittömiä riskejä elintavoillemme, yhteisöillemme ja koko planeetalle.  Yritysten, valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan on kaikkien otettava huomioon sekä oman toimintansa vaikutukset ympäristöön että muuttuvan ympäristön vaikutukset toimintaansa. 

Viimeaikaiset järjestelmätason muutokset energiamarkkinoilla ja eskaloituvat kriisit ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on varmistua toimitusketjujen kestävyydestä. Yhä useammat organisaatiot ovatkin alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota toimintansa ESG-ulottuvuuksiin (englanniksi Environmental Social and Governance) joko vapaaehtoisesti tai muuttuvan lainsäädännön ja säätely-ympäristön pakottamina. Ympäristö- ja kestävyysnäkökulmat kytkeytyvät esimerkiksi Euroopan Unionin kestävyysraportintidirektiivin myötä yhä kiinteämmin yritysten liiketoimintaan ja talouteen. 

 

Käytännöllisiä ratkaisuja suuriin ongelmiin

ESG- ja kestävyysnäkökulmien huomioimisen etuja ovat esimerkiksi: 

  1. Brändin maineen parantuminen: yritykset, jotka osoittavat konkreettisesti sitoutuvansa kestävään kehitykseen, vastaavat nykyaikaisten asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotuksiin ja rakentavat luottamusta.
  2. Tehokkuuden lisääntyminen ja kustannusten väheneminen: toisinaan työ- ja tuotantotapojen tehottomuudella on merkittäviä vaikutuksia paitsi ympäristöön, myös yrityksen taloustilanteeseen. Resurssien tehokas ja säästäväinen käyttö ja kiertotalouteen siirtyminen voivat alentaa toiminnan aiheuttamia kustannuksia.
  3. Resillienssin ja riskiensietokyvyn parantuminen: yritykset, jotka huomioivat ympäristön ja säädösmaailman muutoksista aiheutuvat riskit ajoissa, pystyvät valmistautumaan haasteisiin.
  4. Rekrytointimahdollisuudet: kestävää liiketoimintaa harjoittava yritys parantaa houkuttelevuuttaan työpaikkana ja vetää puoleensa nuoria ja lahjakkaita ammattilaisia. 
  5. Uudet markkinat ja mahdollisuudet: parantamalla kestävyyttään yritys voi avata toiminnalleen uusia markkinoita vastaamalla kuluttajien ja markkinoiden ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen liittyviin odotuksiin.
 

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme helposti ymmärrettäviä ja priorisoituja toimintaohjeita, joiden avulla he voivat edetä askel kerrallaan. Toimintakulttuurissamme korostamme suoran ja avoimen kommunikaation tärkeyttä, ja pidämme tätä edellytyksenä onnistuneelle kestävyystoiminnan kehittämiselle.

Palvelumme kattavat muun muassa:

Udvalgte referencer