Maaperä ja pohjavesi

Palvelualueet

Ennallistaminen ja valmistautuminen

Valitettava fakta on, että ympäristön saastuneisuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota menneinä vuosikymmeninä. Tämä on jättänyt meille tänäpäivänä paljon saastuneita maa-alueita, jotka tulisi nyt viimeistään korjata.

Vähimmäisvaatimuksena tulisi olla toimintaympäristön palauttaminen tilaan, jossa maaperä- tai pohjavesivaikutukset eivät aiheuta vaaraa ihmisten tai ympäristön sekä eläinten terveydelle. Ennen kunnollistamis- ja ennallistamistöiden aloittamista luotava kattava toimintasuunnitelma sekä maaperän nykytilan selvitys. Toimintasuunnitelman etenemistä voidaan arvioida tuntemalla maaperä ja tehdä tästä tarvittavat mittaukset. Tarjoamme maaperän analyysipalveluita mm. seuraaville pitoisuuksille: öljyt, PFAS-yhdisteet, mikromuovit sekä raskasmetallit. Toimintasuunnitelman avulla pystytään myös arvioimaan, että kuinka haitallisten aineiden pitoisuudet kulkeutuisivat vesistöihin vahingon sattuessa.

Jo ennen minkään teollisen toiminnan aloittamista maaperävaikutukset tulisi pyrkiä minimoimaan jo alkuvaiheessa valitsemalla laitospaikka huolellisesti. Laitospaikan tulisi olla riittävän kaukana pohjavesistöistä ja haitallisten aineiden joutuminen pitäisi olla estetty parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarjoamamme palvelut

Udvalgte referencer