Maaperä ja pohjavesi

Palvelumme

Maaperä ja pohjavesi

Ennallistamista ja valmistautumista

Tosiasia on, että ympäristön saastuneisuuteen ei ole kiinnitetty menneiden vuosikymmenten aikana riittävästi huomiota, minkä takia vastuunamme on pyrkiä korjaamaan myös menneiden vuosikymmenten puutteita ja virheitä.

Vähimmäisvaatimuksena tulisi olla toimintaympäristön palauttaminen tilaan, jossa maaperä- tai pohjavesivaikutukset eivät aiheuta vaaraa terveydelle. Ennen kunnostamis- tai ennallistamistöiden aloittamista on luotava kattava toimintasuunnitelma.

Jo ennen minkä tahansa teollisen toiminnan aloittamista, mahdolliset maaperävaikutukset tulisi pyrkiä minimoimaan jo alkuvaiheessa valitsemalla laitospaikka huolellisesti. 

Tarjoamamme palvelut

Udvalgte referencer