Ympäristö- ja työoikeus

Palvelualueet

Ympäristö- ja työoikeus Suomessa ja EU:ssa

Oikeusalan ammattitaitomme ja eri aloja kattavan laajan asiantuntijaverkostomme avulla autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisuja lakia ja laillisuudenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin.

Kansallisen ja EU-tason asettamat vaatimukset liittyvät kiinteästi ympäristöalan toimintaan. Nopeasti muuttuvat vaatimukset ja standardit edellyttävät yrityksiltä ennakointia ja toisaalta priorisointia. Kaikkea ei voi eikä useimmiten tarvitse ratkaista kerralla, vaan on tärkeää hahmottaa, mitkä asiat yrityksen toiminnassa aiheuttavat suurimpia laillisia riskejä.

Suomessa ja EU:n alueella toimivien yritysten on oltava tietoisia useista eri asetuksista ja lainkohdista: näitä ovat esimerkiksi vaarallisiksi luokiteltavia aineita (PFOS, asbesti, raskasmetallit jne.), jätevesiä ja maankäyttöä koskevat säädökset ja suositukset ja tietenkin työturvallisuutta koskevan lainsäädännön pohjana toimiva Työturvallisuuslaki (738/2002).

Ympäristö- ja työoikeuden palvelumme

Työnantajat ovat vastuussa työntekijöidensä turvallisuuden ja terveyden varmistamisesta sekä yleisen että alakohtaisen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -standardien mukaisesti. Arvioitavana voi olla erilaisten stressitekijöiden huomioon ottaminen, vaarallisten aineiden käsittely, erityyppisten koneiden käyttö ja pölylle, melulle tai säteilylle altistumisen hallinta.

Kaikkia yrityksiä ja aloja koskettavat erityisesti esimerkiksi työsuojeluun, työsopimuksiin ja yleissitoviin työehtosopimuksiin liittyvät asiat. Erityisesti aloilla, joilla käytetään paljon alihankintaa, on hyvä varmistua siitä, että alihankintaan liittyvät työkalut ja toimet täyttävät Suomen lain vaatimat edellytykset. Yleissitovien työehtosopimusten osalta olemme antaneet ohjeita ja lausuntoja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvissä rakennushankkeissa.

DGE Finlandilla on pitkä kokemus yhteistyöstä hyvin erilaisten yritysten kanssa: Ympäristö- ja työturvallisuusoikeuden alalla asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa teknologiateollisuuden yrityksiä, autonvalmistajia, lääkeyrityksiä ja energiayhtiöitä. Hyödynnämme käytännön kokemusta ja alakohtaista tietämystä kunkin asiakkaamme kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi.

Ympäristö- ja työturvallisuusoikeuden alalla tarjoamme seuraavia palveluita:

  • Ympäristö-, työturvallisuus ja – terveys (EHS) ja kemikaalilainsäädäntö
  • Vastuullisuus: CSRD ja muut raportointivelvollisuudet
  • Tilaajavastuu ja työntekijöiden oikeudet
  • Koulutus ja konsultointi: ympäristöalan muutokset voivat olla nopeita. Tarjoamme asiakkaillemme sekä kansalliseen että EU-lainsäädäntöön liittyviä koulutuksia, jotta asiakkaillamme on paras mahdollinen valmius valmistautua tuleviin vaatimuksiin ja korjata puutteita organisaation sisäisesti
  • Työterveyden ja –turvallisuuden hallinta ja hallintajärjestelmät
  • Lainsäädännölliset rekisterit ja tietokannat
 

Suomen lainsäädäntö ei tarjoa aina yksiselitteisiä vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Työturvallisuudessa ja työterveydessä paras ja usein edullisin lähestymistapa on ehkäisevä. Kun varmaa vastausta ei löydy ja kun käsiteltävään asiaan liittyy suuria potentiaalisia riskejä, on paikallaan kysyä lain sisältöjä, ennakkopäätöksiä ja niiden merkitystä ymmärtävän juristin neuvoa.