Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Palvelualueet

Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Mitä ympäristöriskien arviointiin sisältyy?

Riskinarviointi on prosessi, jossa määritellään ja analysoidaan mahdollisten ja ei-toivottujen luonnollisten tai inhimillisten toimintojen syyt ja seuraukset. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja lieventämisstrategiat ovat erityisen tärkeitä yrityksille, jotka käsittelevät vaarallisia materiaaleja ja joiden toimintaan sisältyy suuronnettomuuksien vaara. Riskienhallinnassa on kyse mahdollisten riskien tunnistamisesta ja minimoimisesta, jotta voidaan varmistaa yrityksen pitkän aikavälin menestys ja kestävyys

Liiketoiminnan ympäristövaikutusten merkitys on viime vuosikymmeninä muuttunut yhä ilmeisemmäksi, ja kestävyysvaatimusten vaikutus kasvaa entisestään. Jo kauppojen tai hankkeen alkuvaiheessa on paljon pohdittavaa.

Erilaisille teollisuusalueille asetettujen ympäristövaatimusten ymmärtäminen, uusien yritysten lupa- ja oikeudellisten näkökohtien tunteminen ja eri toimintoihin liittyvien mahdollisten riskien ymmärtäminen voi olla työlästä ja aikaa vievää, minkä takia on tärkeää, että ulkopuolinen ammattilainen tarkastelee toimintaa ja tehtyjä kartoituksia kokonaisvaltaisesti. Tähän arviointiin viitataan usein sanaparilla due diligence.

Industrial facility

Luonteva yhteistyökumppani

Tunnemme ESG-vaatimukset, ja meillä on kokemusta kansainvälisten ja amerikkalaisten standardien (esimerkiksi ASTM 1527-21) soveltamisesta Suomessa. Inogen-verkoston kautta olemme vastuussa yhteenliittymään kuuluvien yritysten tutkimusten toteuttamisesta Suomessa ja toisinaan myös muissa Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa. Olemmekin luonteva kumppani erityisesti kansainvälisten yrityskauppojen yhteydessä. Lue lisää tarjoamistamme palveluista alla. 

Palvelumme kattavat muun muassa:

Udvalgte referencer