Riskien hallinta ja due diligence -arvioinnit

Palvelumme

Mitä ympäristöriskien arviointiin sisältyy?

Riskinarviointi on prosessi, jossa määritellään ja analysoidaan mahdollisten ja ei-toivottujen luonnollisten tai inhimillisten toimintojen syyt ja seuraukset. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja lieventämisstrategiat ovat erityisen tärkeitä yrityksille, jotka käsittelevät vaarallisia materiaaleja ja joiden toimintaan sisältyy suuronnettomuuksien vaara. Riskienhallinnassa on kyse mahdollisten riskien tunnistamisesta ja minimoimisesta, jotta voidaan varmistaa yrityksen pitkän aikavälin menestys ja kestävyys

Liiketoiminnan ympäristövaikutusten merkitys on viime vuosikymmeninä muuttunut yhä ilmeisemmäksi, ja kestävyysvaatimusten vaikutus kasvaa entisestään. Jo kauppojen tai hankkeen alkuvaiheessa on paljon pohdittavaa.

Erilaisille teollisuusalueille asetettujen ympäristövaatimusten ymmärtäminen, uusien yritysten lupa- ja oikeudellisten näkökohtien tunteminen ja eri toimintoihin liittyvien mahdollisten riskien ymmärtäminen voi olla työlästä ja aikaa vievää, minkä takia on tärkeää, että ulkopuolinen ammattilainen tarkastelee toimintaa ja tehtyjä kartoituksia kokonaisvaltaisesti. Tähän arviointiin viitataan usein sanaparilla due diligence.

Industrial facility

Due diligence -arvioinnit riskienhallinnan työkaluna

Englanninkieliselle käsitteelle due diligence ei ole vielä toistaiseksi luotu sujuvaa ja vakiintunutta suomennosta, mutta yleisesti ottaen se viittaa jonkin yrityksen laillisuudenmukaisuuden ja yrityksen toimintaan sisältyvien riskien arvioimiseen. Ympäristökonsultteina keskitymme luonnollisesti ympäristövaikutuksiin, mutta arvioimme myös esimerkiksi työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä kysymyksiä.

Due diligence on yrityksen tai hankkeen perusteellista tutkimista ja arviointia, jossa varmistetaan, että kaikki olennaiset tiedot ja mahdolliset riskit ovat tiedossa ja että ne otetaan huomioon ennen kuin kauppa saadaan päätökseen tai hanke aloitetaan. Erityisesti raskaan teollisuuden vaatimustenmukaisuuden ja riskienhallinnan arvioinnissa due diligence -tarkastuksilla ja raporteilla on tärkeä rooli tietoon perustuvien päätösten tekemisessä ja mahdollisten ympäristövaarojen ja -vastuiden vähentämisessä.

Tiimissämme on laajaa tietämystä ja osaamista due diligence – ja auditointihankkeista useista Euroopan maista ja Yhdysvalloista. Autamme yrityksiä ymmärtämään mahdollisesti aiemmin tunnistamattomia riskejä, keräämään asiaankuuluvaa tietoa ja laatimaan kattavan due diligence -suunnitelman. Koska olemme tehneet arviointeja suurille kansainvälisille yrityksille, olemme tottuneet toimimaan due diligence -projekteihin usein liittyvän aikapaineen alla. Varmistamme omalta osaltamme, että kaupat tai hankkeet saadaan päätökseen ajallaan.

Tuulivoiman, uusiutuvan energian ja teollisuuslaitosten osalta due diligence -tarkastuksessa voidaan paljastaa mahdolliset sääntelyyn, ympäristöön tai toimintaan liittyvät riskit. Fuusioiden ja yrityskauppojen yhteydessä due diligence -prosessi auttaa tunnistamaan kauppoihin liittyvät ympäristölliset vastuut ja riskit ja näistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja mainehaitat. Perusteellisen due diligence -tarkastuksen avulla yritykset voivat välttää tuntemattomiksi jääneiden riskien karikot ja vastuut ja varmistaa samalla, että ne pysyvät ympäristövastuullisina.

Luonteva yhteistyökumppani

Tunnemme ESG-vaatimukset, ja meillä on kokemusta kansainvälisten ja amerikkalaisten standardien (esimerkiksi ASTM 1527-21) soveltamisesta Suomessa. Inogen-verkoston kautta olemme vastuussa yhteenliittymään kuuluvien yritysten tutkimusten toteuttamisesta Suomessa ja toisinaan myös muissa Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa. Olemmekin luonteva kumppani erityisesti kansainvälisten yrityskauppojen yhteydessä. Lue lisää tarjoamistamme palveluista alla. 

Tarjoamamme palvelut

Ota yhteyttä:

Lauri Niemelä

Toimitusjohtaja
+358 40 350 9750
lauri@dgefinland.fi

Udvalgte referencer