Ympäristö- ja EHS-asioiden due diligence

Palvelumme

Ympäristöasioiden due diligence on riskien kokonaisvaltaista arviointia ja ennaltaehkäisyä

Englanninkielinen termi due diligence viittaa yrityksen tai organisaation laillisuudenmukaisuuden ja yrityksen toimintaan sisältyvien riskien arvioimiseen. Ympäristöasioissa due diligence on laaja prosessi, jonka tarkoituksena on arvioida mahdollisia ympäristövaaroja, vastuita ja sääntelyn noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät liiketoimintaan yleensä tai esimerkiksi kiinteistöön tai yrityskauppaan. Ymmärtämällä ja tunnistamalla mahdolliset ympäristövaikutukset yritykset voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja vähentää riskeille altistumista.

Due diligence -palvelumme koostuvat useista osista, kuten toimipaikan arvioinneista, asiakirjojen tarkastelusta, sidosryhmähaastatteluista ja toimipaikkavierailuista. Menetelmällinen lähestymistapa takaa huolellisen arvioinnin kiinteistön nykyisestä ja aiemmasta käytöstä, tiedossa olevista vaikutuksista tai mahdollisista vastuista sekä meneillään olevista tai suunnitelluista toimista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöasioiden due diligence -prosessiin voi sisältyä esimerkiksi yksi tai useampi seuraavista osa-alueista:

  • Jo tehtyjen tutkimusten ja muiden asiakirjojen tarkastelu: tutkimme tarkkaan kiinteistöä tai aluetta koskevia tietoja, joihin voi sisältyä esimerkiksi aiemia due diligence -raportteja, viranomaispäätöksiä, maaperä- ja pohjavesiselvityksiä sekä erilaisia tietokantoja. Alkututkimus luo kestävän perustan kohteen ympäristöhistorian ymmärtämiselle. 
  • Kohdevierailut ja haastattelut teemme vierailun paikan päällä tai virtuaalisesti, haastattelemme työntekijöitä, johtoa ja muita kohteeseen liittyviä sidosryhmiä. Käyntien aikana ja niiden jälkeen arvioimme uudelleen alustavan tutkimusvaiheen havaintoja varmistaaksemme niiden kattavuuden. 
  • Riskien arvioiminen: kaikki due diligence -työ on pohjimmiltaan riskien arviointia. Arvioimme työntekijöiden ja yleensä ihmisten terveydelle, ympäristölle ja liiketoiminnalle aiheutuvien riskien vakavuutta ja todennäköisyyttä. Jos ja kun havaitsemme vakavia riskejä, ilmoitamme niistä välittömästi asiakkaalle. 
  • Kustannusten arvioiminen: tarkastelemme riskitekijöistä mahdollisesti aiheutuvia korjaus- ja kunnostusvastuita ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Kustannusarvion pohjalta asiakkaamme voivat tehdä kvantifioitavaan dataan perustuvia päätöksiä.
  • Työturvallisuuden ja työterveyden analyysi sisältyy usein ympäristöasioiden due diligence -arvioihin ja rapotteihin. Tällöin huomiomme kohdistuu työturvallisuustoimenpiteisiin, kuten vaarojen tunnistamiseen liittyvään seurantaan ja raportointiin, konkreettisiin turvallisuustoimiin ja yrityksen hallintorakenteeseen. Vertaamme yritysten työturvallisuus ja -terveystoimintaa lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin ja mahdollisesti alakohtaisiin parhaisiin käytäntöihin. 
 
Riskien ja vaarojen lisäksi due diligence -prosessissa on hyvä tuoda esiin myös ne alueet, joissa asiakas toimii esimerkillisesti tai paremmin kuin saman alan kilpailevat yritykset. 

Ympäristöasioiden due diligence on riskien kokonaisvaltaista arviointia ja ennaltaehkäisyä

DGE Finland on sitoutunut toimittamaan kattavia ja luotettavia ympäristöä koskevia due diligence -palveluita ja tarjoaa asiakkailleen täsmällisiä arvioita ja käytännönläheisiä ehdotuksia, joita noudattamalla yritykset voivat suojata mainettaan, ympäristöään ja työntekijöitään. Tiimissämme on kokemusta due diligence -arviointien tekemisestä eri Pohjois-Euroopan maista ja Yhdysvalloista, ja osaamme soveltaa myös kansainvälisiä standardeja suomalaisessa kontekstissa. 

Kumppaninasi autamme sinua selviytymään ympäristömääräyksiin ja toimintaan liittyvistä, usein monimutkaisista riskeistä, jotta voit keskittyä luottavaisin mielin varsinaiseen liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä:

Lauri Niemelä

Toimitusjohtaja
+358 40 350 9750
lauri@dgefinland.fi

Udvalgte referencer