ISO-standardit (9001, 14001, 45001)

Palvelualueet

Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

ISO-standardeista yleisesti

ISO-standardit (International Standardization Organization) ovat kansainvälistesti tunnistettujen standardien joukko. Johtamis- ja hallintajärjestelmiin liittyvät standardit auttavat yrityksiä ymmärtämään ja tunnustamaan yleisesti tunnustettuja parhaita käytäntöjä eri aloilla ja painopistealueilla. Autamme asiakkaitamme kattavalla tuella, johon lukeutuvat muun muassa kuiluanalyysit, vaatimustenmukaisuustarkastukset, dokumentointituki, koulutukset sekä jatkuva kehitystyö.

ISO 9001: Laadunhallintajärjestelmä

Standardissa ISO 9001 määritellään laadunhallintajärjestelmän kriteerit, ja se perustuu useisiin laadunhallintaperiaatteisiin, kuten asiakaskeskeisyyteen, johdon osallistamiseen, prosessikeskeiseen lähestymistapaan ja jatkuvaan kehitykseen.

ISO 14001: Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöalan asiantuntijoina yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on auttaa yrityksiä hoitamaan ympäristöasioita tehokkaasti ja vastuullisesti.  Standardi tarjoaa toiminnan puitteet tehokkaalle ympäristöjärjestelmälle, jota yritys voi käyttää ympäristövaikutustensa vähentämiseen, säännöstenmukaisuuden varmistamiseen ja ympäristötavoitteidensa saavuttamiseen. Asiantuntijapalvelumme kattavat ympäristöjärjestelmän suunnittelu-, toteutus, seuranta- ja parannusvaiheet.

ISO 45001: Työterveys ja työturvallisuus

ISO 45001 -standardi on järjestelmä, jonka avulla organisaatiot voivat osoittaa suojelevansa työntekijöitään ja työpaikkavierailijoitaan työtapaturmilta ja -sairauksilta. Palvelumme tukevat yritystäsi ISO 45001 -standardien mukaisen työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän (OHSMS) laatimisessa, toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. Keskittymällä riskien ennaltaehkäisyyn, lainsäädännön noudattamiseen ja jatkuvaan parantamiseen tuemme sinua luomaan turvallisempia työympäristöjä, jotka edistävät yleistä työhyvinvointia.

Palvelumme kattavat muun muassa:

Udvalgte referencer