Meistä

Asialleen omistautunut

DGE Groupin tavoitteena on toimia kokonaisvaltaisena ympäristöalan yhteistyökumppanina sekä pienille ja paikallisille
että suurille ja monikansallisille yrityksille. Pohjoismaalaisena yrityksenä uskomme yhteistyön ja dialogin merkitykseen. 

Tutustu meihin tarkemmin alla.

Tarina & tavoitteet

Tarina

DGE Finland on osa kansainvälistä DGE Groupia, joka tarjoaa ympäristökonsultoinnin ja kestävän kehityksen palveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa. DGE Group perustettiin Tanskassa vuonna 1985, ja se työllistää nykyään yli 160 ihmistä erilaisista taustoista: joukossamme on muun muassa geologeja, kemistejä, laboratorioteknikkoja, rakennusinsinöörejä ja vihreän talouden asiantuntijoita.

DGE Groupilla on toimistoja Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tanskassa ja yhteistyökumppaneita Norjassa. Kansainvälisiin markkinoihin olemme yhteydessä Inogen Environmental Alliance -verkoston kautta.

DGE Finland syntyi vuonna 2019, kun DGE Group aloitti yhteistyön suomalaisen LE-Consulting Oy:n (LEC) kanssa. LEC perustettiin vuonna 1989 Helsingin teknillisen korkeakoulun spin-off -projektina, ja se erikoistui lailliseen, taloudelliseen ja tekniseen konsultointiin kiinteistö- ja ympäristöhankkeissa ja tapauksissa.

Nykyään tavoitteenamme on tarjota Suomen markkinoille samantasoista ja monipuolista asiantuntijakonsultointia, josta DGE Group tunnetaan naapurimaissa.

Tavoitteet

Eritasoisten kriisien edestessä on käynyt yhä selvemmäksi, että ympäristöömme ja sitä kautta myös yhteiskuntiimme kohdistuva kuormitus on kasvanut täysin kestämättömäksi, minkä vuoksi tarvitaan uusia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja sekä täysin uusia ajattelutapoja. Muutos edellyttää monitahoisten ongelmien ymmärtämistä systeemisellä tasolla.

Katsomme, että ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön hyvinvoinnin ei tarvitsisi kuitenkaan olla keskinäisessä ristiriidassa.
Ihmiskunnalla on käytössään teknologioita ja ratkaisumalleja, jotka mahdollistaisivat sen, että ihmisten elintaso ei olisi
yhtä voimakkaasti sidottu negatiivisiin ympäristövaikutuksiin.

Globaalien ongelmien ratkaisu on kokonaisvaltainen projekti, jossa tarvitaan kaikkia yhteiskunnan osa-alueita
yrityksistä kansalaisyhteiskuntaan ja kunnista kansainvälisiin organisaatioihin.
Tavoitteemme on olla osa tätä ratkaisua.

Arvot

Rehellisyys

Rehellisyys on DGE Finlandin tärkein arvo. Olemme yksityinen yritys, mutta emme toimi millä tahansa ehdoilla. Meitä ohjaa omatunto, ja on velvollisuutemme kertoa asiakkaillemme, mikä heidän toiminnassaan on hyvää ja mikä ei.

Teemme aina kaikkemme, jotta hankkeet ja työt, joihin osallistumme liikkuisivat kohti kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Asiakkaat voivat vapaasti käyttää meiltä saamaansa tietoa haluamallaan tavalla, mutta me emme viherpese tai kaunistele arvioitamme

Asiantuntijuus

Verkostossamme on useiden eri tieteenalojen ammattilaisia. Tarkastelemme omaa työtämme kriittisesti ja keskustelemme projektien edetessä avoimesti niiden mahdollisista puutteista ja kehittämiskohteista. Työskentelemme joustavasti, ja lähestymme tarkasteltavaa aihetta monesta eri näkökulmasta. Kun oma osaamisemme ei riitä, etsimme verkostostamme työhön sopivan asiantuntijan.

Luottamus

Katsomme, että luottamus voidaan luoda ainoastaan rehellisyydellä. Luomme suoran suhteen asiakkaihimme ja keskustelemme avoimesti osaamisestamme.

Vastuullisuus

Tunnemme voimakasta vastuuntuntoa sekä asiakkaitamme että luonnonympäristöämme kohtaan. Ilmastonmuutoksen, biodiversiteettikadon ja valtamerten happamoitumisen kaltaisten ongelmien aiheuttamista tuhoista alkaa kertyä yhä enemmän tietoa, eikä näiden aiheuttamia riskejä voi jättää huomiotta.

Pyrimme auttamaan asiakkaitamme tekemään maailmasta turvallisemman ja puhtaamman rakentamalla yrityksille vahvoja ja kestäviä strategioita ja liiketoimintamalleja, jotta ne pystyisivät pienentämään omaa ekologista ja sosiaalista jalanjälkeään ja sopeutumaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin.

Udvalgte referencer