Meistä

Asialleen omistautunut

DGE Groupin tavoitteena on toimia kokonaisvaltaisena ympäristöalan yhteistyökumppanina sekä pienille ja paikallisille
että suurille ja monikansallisille yrityksille.

Tutustu meihin tarkemmin alla.

Tarina & tavoitteet

Tarina

DGE Finland on osa kansainvälistä DGE Groupia, joka tarjoaa ympäristökonsultoinnin ja kestävän kehityksen palveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa. DGE Group perustettiin Tanskassa vuona 1985, ja se työllistää nykyään yli 160 ihmistä erilaisista taustoista: jokossamme on muun muassa geologeja, kemistejä, laboratorioteknikkoja, rakennusinsinöörejä ja vihreän talouden asiantuntijoita.

DGE Groupilla on toimistoja Suomessa, Virossa, Liettuassa ja Tanskassa ja yhteistyökumppaneita Latviassa ja Norjassa. Kansainvälisiin markkinoihin olemme yhteydessä Inogen Environmental Alliance -verkoston kautta.

DGE Finland syntyi vuonna 2019, kun DGE Group aloitti yhteistyön suomalaisen LE-Consulting Oy:n (LEC) kanssa.LEC perustettiin vuonna 1989 Helsingin teknillisen korkeakoulun spin-off -projektina, ja se erikoistui lailliseen, taloudelliseen ja tekniseen konsultointiin kiinteistö- ja ympäristöhankkeissa ja tapauksissa.

Nykyään tavoitteenamme on tarjota Suomen markkinoille samantasoista ja monipuolista asiantuntijakonsultointia, josta DGE Group tunnetaan naapurimaissa. Vuonna 2022 DGE Finland kehitti uuden liiketoimintastrategian ja päätti laajentaa kestävän kehityksen palveluitaan.

Tavoitteet

Ihmisten elämät ovat valtavista ongelmista ja haasteista huolimatta muuttuneet keskimäärin entistä paremmiksi,
mistä todistavat esimerkiksi globaalisti kasvaneet eliniän ennusteet.

Samanaikaisesti on selvää,että ympäristöön kohdistuva kuormitus on kasvanut täysin kestämättömäksi,
minkä vuoksi toimintatapojemme on muututtava radikaalisti.

Katsomme, että ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön hyvinvoinnin ei tarvitsisi kuitenkaan olla keskinäisessä ristiriidassa.
Ihmiskunnalla on käytössään teknologioita ja ratkaisumalleja, jotka mahdollistaisivat sen, että ihmisten elintaso ei olisi
yhtä voimakkaasti sidottu negatiivisiin ympäristövaikutuksiin.

Globaalien ongelmien ratkaisu on kokonaisvaltainen projekti, jossa tarvitaan kaikkia yhteiskunnan osa-alueita
yrityksistä kansalaisyhteiskuntaan ja kunnista kansainvälisiin organisaatioihin.
Tavoitteemme on olla osa tätä ratkaisua.

Arvot

Rehellisyys

Rehellisyys on DGE Finlandin tärkein arvo. Olemme yksityinen yritys, mutta emme toimi millä tahansa ehdoilla. Meitä ohjaa omatunto, ja on velvollisuutemme kertoa asiakkaillemme, mikä heidän toiminnassaan on hyvää ja mikä ei.

Teemme aina kaikkemme, jotta hankkeet ja työt, joihin osallistumme liikkuisivat kohti kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Asiakkaat voivat vapaasti käyttää meiltä saamaansa tietoa haluamallaan tavalla, mutta me emme viherpese tai kaunistele arvioitamme

Pätevyys

Verkostossamme on useiden eri tieteenalojen ammattilaisia. Tarkastelemme omaa työtämme kriittisesti ja keskustelemme projektien edetessä avoimesti niiden mahdollisista puutteista ja kehittämiskohteista. Työskentelemme joustavasti, ja lähestymme tarkasteltavaa aihetta monesta eri näkökulmasta. Kun oma osaamisemme ei riitä, etsimme verkostostamme työhön sopivan asiantuntijan.

Luottamus

Katsomme, että luottamus voidaan luoda ainoastaan rehellisyydellä. Olemme pieni yritys, jolla on suuria asiakkaita, ja pidämme omaa kokoamme merkittävänä etuna, sillä pystymme luomaan läheiset suhteet sekä asiakkaihimme että työtovereihimme.

Vastuullisuus

Tunnemme voimakasta vastuuntuntoa sekä asiakkaitamme että luonnonympäristöämme kohtaan. Ilmastonmuutoksen, biodiversiteettikadon ja valtamerten happamoitumisen kaltaisten ongelmien aiheuttamista tuhoista alkaa kertyä yhä enemmän tietoa, eikä näiden aiheuttamia riskejä voi jättää huomiotta.

Pyrimme auttamaan asiakkaitamme tekemään maailmasta turvallisemman ja puhtaamman rakentamalla yrityksille vahvoja ja kestäviä strategioita ja liiketoimintamalleja, jotta ne pystyisivät pienentämään omaa ekologista ja sosiaalista jalanjälkeään ja sopeutumaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin.

Työskentelyvaiheet

Askeleet kohti kestävyyttä

Jokainen kestävän kehityksen projekti koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

  1. Asiakkaan strategioiden ja tavoitteiden ymmärtäminen – mihin he pyrkivät ja miksi.
  2. Lähtötilanteen selvittäminen – keskeisten indikaattorien tutkiminen tai kehittäminen, henkilöstön haastatteleminen kaikilla tasoilla ja toimintatapojen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutumisen kartoittaminen.
  3. Kuiluanalyysien tekeminen – tunnistetaan esteet ja mahdollisuudet ja luodaan näiden pohjalta selkeä etenemissuunnitelma
 

Jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin organisaatioiden on kyettävä konkretisoimaan tavoitteensa ja jakamaan ne suoritettaviin osiin. Lisäksi organisaation on oltava kommunikaatiossaan selkeä ja läpinäkyvä.

Ihmiset

Lauri Niemelä
Toimitusjohtaja

VASTUUALUEET:
- Suomalaiset asiakkaat
- Yritysten kestävä kehitys
- Myynti ja markkinointi
- Projektinhallinta

Mart Dungay
ESG-konsultti

VASTUUALUEET:
- Kansainväliset asiakkaat
- Auditoinnit ja due diligence
- Climate Proofing
- CSRD

Anna Tuomisto
Juristi

VASTUUALUEET:
- Ympäristö, terveys ja -työturvallisuus (EHS)
- Lainsäädännöllinen tuki
- Lupa-asiat

Heikki Kalle
Ekologi

VASTUUALUEET:
- YVA-prosessit
- Tilasuunnittelu 
- Liikkuvuustutkimukset 
- Natura 2000 -asiat
- Strateginen neuvonta

Udvalgte referencer