Arvot

Rehellisyys

Rehellisyys on DGE Finlandin tärkein arvo. Olemme yksityinen yritys, mutta emme toimi millä tahansa ehdoilla. Meitä ohjaa omatunto, ja on velvollisuutemme kertoa asiakkaillemme, mikä heidän toiminnassaan on hyvää ja mikä ei.

Teemme aina kaikkemme, jotta hankkeet ja työt, joihin osallistumme liikkuisivat kohti kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Asiakkaat voivat vapaasti käyttää meiltä saamaansa tietoa haluamallaan tavalla, mutta me emme viherpese tai kaunistele arvioitamme.

Pätevyys

Verkostossamme on useiden eri tieteenalojen ammattilaisia. Tarkastelemme omaa työtämme kriittisesti ja keskustelemme projektien edetessä avoimesti niiden mahdollisista puutteista ja kehittämiskohteista. Työskentelemme joustavasti, ja lähestymme tarkasteltavaa aihetta monesta eri näkökulmasta. Kun oma osaamisemme ei riitä, etsimme verkostostamme työhön sopivan asiantuntijan.

Luottamus

Katsomme, että luottamus voidaan luoda ainoastaan rehellisyydellä. Olemme pieni yritys, jolla on suuria asiakkaita, ja pidämme omaa kokoamme merkittävänä etuna, sillä pystymme luomaan läheiset suhteet sekä asiakkaihimme että työtovereihimme.

Vastuu

Tunnemme voimakasta vastuuntuntoa sekä asiakkaitamme että luonnonympäristöämme kohtaan. Ilmastonmuutoksen, biodiversiteettikadon ja valtamerten happamoitumisen kaltaisten ongelmien aiheuttamista tuhoista alkaa kertyä yhä enemmän tietoa, eikä näiden aiheuttamia riskejä voi jättää huomiotta.

Pyrimme auttamaan asiakkaitamme tekemään maailmasta turvallisemman ja puhtaamman rakentamalla yrityksille vahvoja ja kestäviä strategioita ja liiketoimintamalleja, jotta ne pystyisivät pienentämään omaa ekologista ja sosiaalista jalanjälkeään ja sopeutumaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin.