Työprosessi

Työprosessi

Työskentelyvaiheet

Jokainen kestävän kehityksen projekti koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

  1. Asiakkaan strategioiden ja tavoitteiden ymmärtäminen – mihin pyritään ja miksi.
  2. Lähtötilanteen selvittäminen – keskeisten indikaattorien tutkiminen tai kehittäminen, henkilöstön haastatteleminen kaikilla tasoilla ja toimintatapojen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutumisen kartoittaminen.
  3. Kuiluanalyysien tekeminen – esteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen, etenemissuunnitelman laatiminen.
 

Jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin organisaatioiden on kyettävä konkretisoimaan tavoitteensa ja jakamaan ne suoritettaviin osiin. Lisäksi organisaation on oltava kommunikaatiossaan selkeä ja läpinäkyvä.

 

Anna meidän auttaa

Vaikuttaa siltä, että olet jo ottanut ensimmäisen askeleen kohti kestävää organisaatiota. Ehkä tarvitset opasta?

Udvalgte referencer