DGE Finlandin ja denxpertin CSRD-seminaari

Kuuntele DGE Finlandin ja denxpertin webinaaritallenne ja opi, miten EU:n kestävyysraportointidirektiivi vaikuttaa yritysten raportointikäytäntöihin.

Voit katsoa webinaaritallenteen myös osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=24WBTvMWjho/

Muutokset ja tilannepäivitys webinaarissa esitettyihin tietoihin: 

Kesäkuun webinaaritallenteessa viitataan EFRAG:n laatimaan luonnokseen standardeista sekä siihen, että luonnos tulee myöhemmin komission käsittelyyn. Tämän jälkeen, tarkalleen ottaen 31.7.2023, EU:n komissio julkaisi delegoidun asetuksen ESR-standardien käyttöönotosta EFRAG:n luonnoksen perusteella. 

 

Asetus tulee voimaan, mikäli Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät sitä kahden kuukauden tarkastelujakson aikana vastusta. Tätä tarkastelujaksoa voidaan tarvittaessa jatkaa uudella kahden kuukauden jaksolla. Parlamentti ja neuvosto voivat hylätä asetuksen, mutta ne eivät enää voi muuttaa sen sisältöä. 

 

Komissio teki muutoksia aiemmin julkaistuihin standardiluonnoksiin, jotka mainittiin kesäkuussa pidetyssä webinaarissamme.  

 

Aiemman standardiluonnoksen mukaan esimerkiksi ilmastonmuutosta käsittelevä E1-standardi oli kaikille pakollisia standardi. Nyt tehtyjen muutosten myötä ainoastaan ESRS 2 General disclosures -standardin mukaiset raportointivaatimukset ovat pakollisia kaikille organisaatioille. Muiden standardien mukainen raportointivelvollisuus määräytyy olennaisuusarvioinnin perusteella. Ilmastonmuutosta koskevan standardin osalta raportoivan yrityksen tulee antaa yksityiskohtainen selvitys olennaisuusarvioinnin päätelmistä, mikäli yritys toteaa, että ilmastonmuutos ei ole sen kannalta olennainen aihe, eikä sen vuoksi ilmoita ilmastostandardissa edellytettyjä tietoja. 

 

Lisäksi komissio lisäsi tiettyihin vaatimuksiin asteittaista käyttöönottoa, joiden tarkoitus on auttaa erityisesti pieniä yrityksiä soveltamaan standardeja tehokkaammin:

  • Yritykset, joissa on alle 750 työntekijää, voivat ensimmäisenä vuonna, jona ne soveltavat standardeja, olla ilmoittamatta Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä koskevia tietoja ja olla noudattamatta tiedonantovaatimuksia, jotka esitetään ”omaa työvoimaa” koskevassa standardissa. Kahtena ensimmäisenä vuotena, joina nämä yritykset soveltavat standardeja, voivat ne myös olla noudattamatta biologista monimuotoisuutta, arvoketjun työntekijöitä, vaikutusten kohteena olevia yhteisöjä sekä kuluttajia ja loppukäyttäjiä koskevissa standardeissa asetettuja tiedonantovaatimuksia. 
  • Kaikki yritykset voivat olla ilmoittamatta seuraavia tietoja ensimmäisenä vuonna, jona ne soveltavat standardeja: ennakoidut taloudelliset vaikutukset, jotka liittyvät muihin kuin ilmastoon liittyviin ympäristökysymyksiin (pilaantuminen, vesi, biologinen monimuotoisuus ja resurssien käyttö), ja tietyt tietopisteet, jotka liittyvät yritysten omaan työvoimaan (sosiaalinen suojelu, vammaiset henkilöt, työperäiset terveysongelmat sekä työ- ja yksityiselämän tasapaino). 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön antamien tietojen mukaan uusien CSRD-säännösten arvioidaan tulevan esittelyvuoroon syyskuun 2023 lopulla.

DGE Finlandin ja denxpertin CSRD-seminaari