Global partner via Inogen

DGE og Inogen Environmental Alliance - et samarbejde på tværs af landegrænser.

Inogen er en sammenslutning af uafhængige rådgivningsfirmaer, som indgår i et verdensomspændende kontornetværk med mere end 5.000 medarbejdere. Vores formål med at indgå i samarbejdet i Inogen er først og fremmest, at vi hermed hurtigt kan tilbyde nye og nuværende kunder rådgivning via lokalkontorer, som er fordelt i 120 lande over hele verden.

DGE og Inogen kan i den sammenhæng tilbyde en meget bred vifte af rådgivningsydelser inden for områderne miljø, sikkerhed og sundhed. Vi kan f.eks. tilbyde ydelser, som vedrører:

 • Due Diligence og audits
 • Geologiske undersøgelser og risikovurderinger
 • Oprensning af forurenede lokaliteter
 • Recipientundersøgelser
 • Vandforsyning og vandindvinding
 • EIA (VVM-redegørelser)
 • EHS (miljø, sundhed og sikkerhed)
 • Renere teknologi og livscyklusanalyser
 • Ledelsessystemer (ISO 9001, 14001 etc.)
 • CSR (ISO 26000)
 • Carbon footprint analyser
 • Liability transfer

Læs mere om Inogen her.