EU Commission has adopted the European Sustainability Reporting Standards

Euroopan komissio hyväksyi 3 yritysten kestävyysraportointidirektiivissä (CSRD) sovellettavat ESR-standardit, ja tiedotti niiden käyttöönotosta 31. heinäkuuta. Yhtenäisillä standardeilla pyritään varmistamaan, että yritysten raportointikäytännöt ovat vertailukelpoisia ja luotettavia.

Kokonaisuudessaan standardit kattavat kaikki ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvät aiheet. Hyväksytyissä standardeissa on pyritty huomioimaan toisaalta vertailukelpoisuus ja toisaalta johdonmukaisuus siinä, mitä eri tyyppisten yritysten olisi raportoitava.

Yritysten kestävyysraportointidirektiivin mukaiset ensimmäiset luonnosstandardit julkaistiin marraskuussa 2022. Kesällä 2023 avattiin standardien palautekierros, jona aikana standardeja sovitettiin yhteen erityisesti esimerkiksi GRI:n mukaisen raportoinnin kanssa.

Aiheesta voi lukea lisää komission tiedotteesta.