Yritysten kestävä kehitys

Tarjoamamme palvelut:

Tavoitteena elinkelpoinen ja kestävä tulevaisuus

2000-luvun aikana on käynyt yhä selvemmäksi, että aiheuttamamme vaikutukset ympäristöt aiheuttavat välittömiä riskejä elintavoillemme, yhteisöillemme ja koko planeetalle. Eskaloituvien ympäristötuhojen ja katastrofien ehkäisemiseksi on toimittava hyvin noeasti.  Yritysten, valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan on kaikkien otettava osaa työhön, jotta riskit voitaisiin minimoida ja jotta tulevien sukupolvien elämä ei muuttuisi elinehdoiltaan nykyistä huonommaksi: tähän tarvitaan sekä vaikutusten vähentämistä että sopeutumisstrategioita.

Tehokkaan muutoksen aikaansaamiseksi on ratkaisevan tärkeää tunnistaa ensin ne alueet ja toiminnot, jotka aiheuttavat merkittävimmät vaikutukset ympäristöömme. Kun nämä tekijät ymmärretään, voidaan pyrkiä muuttamaan käytäntöjä ja prosesseja kielteisten seurausten minimoimiseksi. Tehokas puuttuminen edellyttää ongelmien priorisointia ja metodista työskentelyä koko tuotantoketjun ja organisaation läpi. Toimintatapojaan muuttamalla yritykset voivat paitsi vähentää negatiivisa ympäristövaikutuksiaan myös parantaa ja tehostaa liiketoimintaansa.

 

Käytännöllisiä ratkaisuja suuriin ongelmiin

Tiedostamme, kuinka tärkeää on, se että koko yhteiskunta – yrityksistä valtioihin ja yksilöistä järjestöihin – osallistuu luotujen ongelmien ratkaisemiseen, ja olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme luovimaan tiensä monimutkaisten ongelmien ja muutosten läpi.  Tarvittavien muutoksen edellytyksenä ovat innovatiivisten johtamistapojen kehittäminen ja kaikkia organisaatiotasoja halkaisevaan elinkaariajatteluun totuttautuminen, mutta muutosten edut ulottuvat ympäristövaikutuksia laajemmalle. Mahdollisia etuja ovat muun muassa: 

  1. Brändin maineen parantuminen: yritykset, jotka osoittavat konkreettisesti sitoutuvansa kestävään kehitykseen, vastaavat nykyaikaisten asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotuksiin ja rakentavat luottamusta.
  2. Tehokkuuden lisääntyminen ja kustannusten väheneminen: toisinaan työ- ja tuotantotapojen tehottomuudella on merkittäviä vaikutuksia paitsi ympäristöön, myös yrityksen taloustilanteeseen. Resurssien tehokas ja säästäväinen käyttö ja kiertotalouteen siirtyminen voivat alentaa toiminnan aiheuttamia kustannuksia.
  3. Resillienssin ja riskiensietokyvyn parantuminen: yritykset, jotka huomioivat ympäristön ja säädösmaailman muutoksista aiheutuvat riskit ajoissa, pystyvät valmistautumaan haasteisiin.
  4. Rekrytointimahdollisuudet: kestävää liiketoimintaa harjoittava yritys parantaa houkuttelevuuttaan työpaikkana ja vetää puoleensa nuoria ja lahjakkaita ammattilaisia. 
  5. Uudet markkinat ja mahdollisuudet: parantamalla kestävyyttään yritys voi avata toiminnalleen uusia markkinoita vastaamalla kuluttajien ja markkinoiden ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen liittyviin odotuksiin.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme helposti ymmärrettäviä ja priorisoituja toimintaohjeita, joiden avulla he voivat edetä askel kerrallaan. Toimintakulttuurissamme korostamme suoran ja avoimen kommunikaation tärkeyttä, ja pidämme tätä edellytyksenä onnistuneelle kestävyystoiminnan kehittämiselle. Toimimme parhaiten pitkäkestoisissa ja laajoissa projekteissa ja kumppanuussuhteissa, mutta konsulttialalla toimivana yrityksenä olemme tottuneet myös hyvin kiireisiin projekteihin.

Ota yhteyttä saadaksesi lisää tietoa palveluistamme!

Tarjoamamme palvelut:

Mart Dungay

ESG-konsultti
+372 516 4181
mart@dgefinland.fi

Lauri Niemelä

Toimitusjohtaja
+358 40 350 9750
lauri@dgefinland.fi

Udvalgte referencer