EHS – lainsäädännöllinen tuki ja rekisterit

Palvelumme

EHS – lainsäädännöllinen tuki ja rekisterit

Mitä tulisi huomioida?

Ympäristölainsäädäntö muuttuu nopeasti, ja uutta Suomea koskettavaa sääntelyä tulee myös EU-tasolta. Yrityksiä koskettavat erilaiset ympäristölupavaatimukset, ja niiden on tunnettava erilaisia vaarallisia aineita, kuten PFAS-yhdisteitä, POP-yhdisteitä (Persistent Organic Pollutant) tai muita teollisuuskemikaaleja, koskeva lainsäädäntö. Myös esimerkiksi jätevesiä, maankäyttöä ja päästöjä koskevaa sääntelyä on runsaasti.

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on tunnettava sekä yleinen että omaa toimialaa koskettava erityinen työsuojelulainsäädäntö. Työhön voi sisältyä vaarallisten aineiden käsittelyä, erilaisten koneiden käyttöä tai altistumista esimerkiksi pölylle, melulle tai säteilylle, joita kaikkea koskettaa oma erityissääntelynsä. Työnantajan on otettava huomioon myös työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät.

Jopa toimistotyössä työnantajan tulee ottaa huomioon työympäristön suunnittelussa esimerkiksi valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003), jossa säädetään muun muassa työpaikan tilavuudesta ja ilmanvaihdosta. Rakennusalalla erityissääntelyä on runsaasti, sillä työhön liittyy paljon erilaisia vaara- ja kuormitustekijöitä. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) sisältää sääntelyä liittyen rakennushankkeen suunnitteluun, turvallisuusmääräyksiin ja työmaatarkastuksiin. Tuotantolaitoksilla saatetaan joutua ottamaan huomioon puolestaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005).

Ajantasaisen lainsäädännön tunteminen vaatii aikaa ja kokemusta. Me voimme laatia räätälöityjä lakirekistereitä, jotka sisältävät toimialaasi koskettavia sekä tarpeitasi vastaavaa työsuojelu- ja ympäristölainsäädäntöä. Asiantuntijamme voivat tukea sinua parhaiden käytäntöjen luomisessa myös auttamalla yksittäisissä EHS-kysymyksissä tai osallistumalla laajojen EHS-hankkeiden toteuttamiseen.

Ota yhteyttä:

Anna Tuomisto

anna@dgefinland.fi